Poradenství v oblasti systémů řízení

O nás


Na trhu služeb se pohybujeme od roku 2008.

V počátcích své činnosti jsme se zaměřovali na poradenskou činnost, zabezpečující našim zákazníkům komplexní služby v oblasti vytváření systémů řízení v malých a středně velkých podnicích, jež vychází především z požadavků norem ISO. Dále to pak byly služby v oblasti BOZP a PO, revizí vyhrazených technických zařízení včetně povinných školení zaměstnanců, pracujících s těmito zařízeními, podnikového servisu, který zahrnoval kompletní péči o zaměstnance podniků a o výrobní i nevýrobní infrastrukturu. Našimi zákazníky byli ve velké míře společnosti působící v oblasti stavebnictví nebo strojírenství. Skutečnost, že právě tyto oblasti podnikání jsou citelně podporována dotační politikou státu, nás naučila orientovat se i v této problematice a do svého portfolia jsme tak zahrnuli i vyřizování dotací (tzv. "dotace na klíč"). V důsledku rozvoje této činnosti jsme doplnili řadu našich zákazníků o fyzické a právnické osoby, veřejnou správu, pro niž vyřizujeme především dotace z programu Nová zelená úsporám, Kotlíková dotace, OP PIK, IROP. Pomáháme s celými dotačními projekty nebo jen organizujeme výběrová řízení na dodavatele podle zákona nebo pravidel poskytovatele dotace.

Náš tým je složen ze zkušených pracovníků s dlouholetou praxí ve vedení společností, auditorů pro systém managementu, techniků s příslušnou odbornou způsobilostí. Pro řešení dotací jsme tým rozšířili nejen o dotační odborníky, ale i projektanty a energetické specialisty, neboť součástí námi vyřizovaných projektů s dotacemi jsou stavební úpravy, revitalizace nebo celé stavby, zaváděné technologie nebo zařízení.

Jsme orientovaní na spokojenost zákazníka. To pro nás znamená, že na sebe chceme vzít veškerou starost zákazníka o administrativu a řešit ji s plnou a potřebnou odborností. Náš zákazník se může tak věnovat své hlavní činnosti a my za něj obstaráme tu podpůrnou. V oblasti zabezpečení dotací poskytujeme komplexní služby bez starostí a jakýchkoliv rizik.Naše společnost je poskytovatelem tzv. náhradního plnění, které definuje §81 zákona č. 435/2004 Sb. Tato informace je zajímavá pro některé naše zákazníky, tedy organizace zaměstnávající více než 25 osob.