Poradenství v oblasti systémů řízení

O nás

Jsme poradenská společnost, která se od svého počátku soustředila na vytváření systémů řízení v malých a středně velkých podnicích, jež vycházely především z požadavků norem ISO. Zaváděním pravidel a vyššího stupně pořádku v těchto organizacích vyvolávalo stále větší poptávku po dalších službách naší společnosti, a to převážně těch, které zajišťovaly plnění legislativy, o níž měli pracovníci firem spíše mlhavou představu nebo i nevědomost. Byly to věci související s bezpečností práce a požární ochranou, revizemi vyhrazených technických zařízení nebo povinná školení zaměstnanců s těmito zařízeními pracujících. Tehdy jsme přistoupili k rozhodnutí rozšířit naši nabídku o podnikový servis, který zahrnoval kompletní péči o zaměstnance podniků a o výrobní i nevýrobní infrastrukturu.

Našimi zákazníky vždy byli ve velké míře společnosti působící v oblasti stavebnictví nebo strojírenství, a protože tato oblast je citelně podporována dotační politikou státu, naučili jsme se orientovat se i v této problematice a do svého portfolia zahrnuli i vyřizování dotací. Svůj tým jsme rozšířili o projektanty a energetické specialisty, neboť součástí velkého počtu námi vyřizovaných projektů jsou stavební úpravy, revitalizace nebo celé stavby. Stále se totiž držíme myšlenky dodat zákazníkovi jakoukoli službu kompletní a ne jen její části a nutit jej tak, aby si některé musel zajišťovat jinde a sám.

V důsledku rozvoje této naší činnosti jsme doplnili řadu našich zákazníků o veřejnost, pro niž vyřizujeme především dotace z programu Nová zelená úsporám nebo Kotlíková dotace a veřejnou správu, kde pomáháme s celými dotačními projekty nebo jen organizujeme výběrové řízení na dodavatele podle zákona nebo pravidel poskytovatele dotace. Náš tým je složen ze zkušených pracovníků s dlouholetou praxí ve vedení společnosti, auditorů pro systém managementu, techniků s příslušnou odbornou způsobilostí, projektantů a energetických specialistů.

Stejně jako většina systémů řízení, které jsme vytvořili, tak i my jsme orientovaní na spokojenost zákazníka. To pro nás znamená, že na sebe chceme vzít veškerou starost zákazníka o administrativu a řešit ji s plnou a potřebnou odborností. Náš zákazník se může věnovat své hlavní činnosti a my za něj obstaráme tu podpůrnou.


Naše společnost je poskytovatelem tzv. náhradního plnění, které definuje §81 zákona č. 435/2004 Sb.

Tato informace je zajímavá pro organizace zaměstnávající více než 25 osob.

 

Zaměřujeme se na dotace:

Nová zelená úsporám Integrovaný regionální operační program Dotace Czechinvest Operační program životní prostředí