Poradenství v oblasti systémů řízení

BOZP a PO

Zajišťujeme:

  • školení zaměstnanců
  • provádění prohlídek BOZP a PO na pracovištích
  • zpracování dokumentace a její aktualizace
  • zpracování agendy pracovních úrazů
  • spolupráce při vyřizování škodných událostí (např. požáry)
  • zastupování společnosti při kontrolách státních orgánů
  • zpracování kategorizace práce
  • poradenství v dané oblasti