Poradenství v oblasti systémů řízení

Dotace API

Společnost CHRISTEC s.r.o. zajišťuje vyřízení dotací z programů podpory v rámci „Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), jejichž poskytovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Žádosti o poskytnutí podpory přijímá Agentura pro podnikání a inovace.

Kompletní zpracování žádostí zahrnuje:

  • Zpracování stavební projektové dokumentace
  • Vypracování energetického posudku
  • Výběrová řízení na dodavatele prací
  • Elektronické podání předběžné a plné žádosti,
  • Pomoc při administraci projektu

Společnost zpracovává žádosti pro tyto programy podpory: