Dotace

Dotace

Ten, kdo se rozhodne žádat o nějakou dotaci, si musí na začátku zajistit potřebné informace o daném dotačním titulu, prostudovat podmínky, které je třeba splnit a seznámit se s pravidly, jež je třeba dodržovat při žádání o dotaci, v průběhu realizace záměru, při vyplácení dotace, v době udržitelnosti projektu a tak dále.
V dalším kroku je nezbytné posoudit pravděpodobnou míru úspěšnosti získání dotace, náklady které přinese a zhodnotit celkový efekt projektu s dotací a bez dotace.
Jestliže se vše zatím tváří pozitivně, začne se s tvorbou projektové dokumentace, pokud je potřeba, zpracováním odborných posudků, vyřizování povolení dotčených úřadů, sepisováním samotného záměru projektu, tvorbou finančního plánu a tak dále a dále.
V okamžiku, kdy je toto připraveno, se stačí už jen posadit se na pár dnů k počítači a pracovat na samotném podání žádosti. Pokud něco není jasné, vznést dotaz na poskytovatele dotace, počkat pár dnů, než zareaguje a odpoví a nakonec žádost podat.
Teď už jen zbývá počkat, až se někdo ozve s požadavky na doplnění dalších údajů, ty zodpovědět a zase čekat na vyhodnocení projektu a jeho schválení. Tím ovšem práce nekončí, ale vstoupila alespoň do druhé poloviny.


Chcete toto dělat? Nechcete to nechat na nás?


Rozhodnete-li se pro nás, o těchto činnostech nebudete skoro ani vědět. Řekneme vám, co je potřeba, ale vše co lze, uděláme sami. Zpracujeme projekt, posudky, sepíšeme záměr podle vašich myšlenek a informací, žádost podáme, úřady vyřídíme. Výraz “kompletní vyřízení” pro vás nabude nového významu.

Zbývá už jen podotknout, že naše služby jsou taktéž dotované.Zaměřujeme se na programy z těchto oblastí:

Ministerstvo pro místní rozvoj - programy a dotace Státní fond životního prostředí - Aktuality