NAŠE SLUŽBY


Seznamte nás se svým záměrem.

Vše potřebné pro přípravu projektu a získání dotace pak zařídíme my.

Naše činnost:

1. Pomůžeme vybrat vhodný dotační program pro váš záměr.

2. Připravíme a odevzdáme žádost o dotaci (zpracování projektového záměru, rozpočet, harmonogram, všechny požadované přílohy).

3. Pomoc v průběhu hodnocení žádosti při komunikaci s poskytovatelem dotace.

4. Pomoc při uzavření právního aktu s poskytovatelem dotace (Rozhodnutí o poskytnutí dotace, nebo Smlouva o poskytnutí dotace).

5. Odborná pomoc při přípravě a realizaci projektu (projektová dokumentace, komunikace s úřady, výběrová řízení, zabezpečení vhodného dodavatele, odborný dohled na dodržení stanovených podmínek realizace projektu, pomoc s financováním).

6. Pomoc při finančním vypořádání dotace.

7. Odborná pomoc v rámci zajištění udržitelnosti projektu (monitoring změn během udržitelnosti, výstupy projektu, sledování povinných indikátorů udržitelnosti, hlášení).