Poradenství v oblasti systémů řízení

Ekologie

zajišťujeme komplexní plnění legislativních požadavků v následujících oblastech:

  • odpadové hospodářství
  • nakládání s chemickými látkami
  • plnění požadavků vyplývajících ze zákona o vodách (vodní zákon) č. 150/2010 Sb.
  • plnění požadavků vyplývajících ze zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb.
  • poradenská a kontrolní činnost dle zákona č. 477/2001 Sb. o obalech