Poradenství v oblasti systémů řízení

Interní audity

Provádíte interní audity, které jsou povinné z hlediska požadavků norem? Je váš systém řízení dobře nastaven? Není v systému mezera, na kterou jste zapomněli? Probíhají činnosti ve společnosti, tak jak jsou navrženy? Ví každý, co má dělat? Ví kde je to popsané? Projdete certifikačním auditem?

Pokud si kladete takové otázky, nechejte si provést interní audit někým, kdo vám pomůže otevřít oči zasažené provozní slepotou a ukáže na možné zlepšení systému.

Máte také možnost prověřit zákaznickým auditem své dodavatele. Takový audit může pomoci při výběru vhodného dodavatele, který bude schopen plnit vaše kvalitativní požadavky.

Audity provádíme kvalifikovanými auditory s dlouholetou praxí v souladu s požadavky norem. Všichni auditoři mají nezbytnou kvalifikaci dle požadavku normy ČSN EN ISO 19011:2003 (Směrnice pro auditování systému managementu)