Nová zelená úsporám
Nová zelená úsporám

Kotlíková dotace

Kotlíková dotace čerpá finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí – opatření 2.1, přičemž hlavním cílem je zlepšit životní prostředí na území České Republiky a snížit spotřebu tuhých paliv.

Třetí kolo programu můžeme očekávat na podzim roku 2019. Více informací zde. Půjčka je bezúročná, nezaplatíte ani korunu navíc. Prostředky na financování půjček poskytuje obcím od 6. 2. do 29. 11. 2019 Státní fond životního prostředí ČR. K dispozici je celkem 740 milionů korun.

Na co dostanete dotaci

  • tepelný zdroj včetně nákladů na jeho instalaci vč. souvisejících stavebních prací
  • nová otopná soustava vč. souvisejících stavebních prací
  • rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
  • služby energetického specialisty, pořízení PENB
  • projektová dokumentace

Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace: 150 tis. Kč (tj. maximální výše dotace 127,5 tis. Kč při max. procentu dotace 80 %). Podporovaná zařízení budou uvedena v závazném seznamu vedeném SFŽP.

co je biomasa?

V tomto případě se pod pojmem biomasa spíše rozumí nejen na topení běžně používané kusové dřevo, ale i dřevní hmota jako je například kůra, štěpka či piliny. Tyto hmoty se ale pro uživatelské pohodlí zpracovávají do formy pelet.

Pelety jsou granule získané vysokotlakým lisováním dřevního odpadu. Tím se rozumí nejen nejčastěji používané piliny, ale například i sláma nebo třeba šťovík. Protože se jedná o nenákladný a obnovitelný zdroj energie, obecně se pelety považují za palivo budoucnosti.

Při jejich spalování totiž nedochází ke zvyšování emisí skleníkových plynů, protože emise CO2 vznikající při spalování jsou pohlcovány pomocí procesu fotosyntézy. Vzniká přitom jen minimální množství popela, který lze navíc využít jako hnojivo navracející půdě potřebné živiny (vyčerpané například při vypěstování rostlinné biomasy). V tomto koloběhu také spočívá princip plně obnovitelného zdroje energie.