NAŠE SLUŽBY


Dotaci na energetické úspory v bytových domech | Dotace z IROP

Od konce roku 2015 mají majitelé bytových domů možnost čerpat peníze z nového dotačního titulu – Energetické úspory v bytových domech v rámci programu IROP. Dotace IROP jsou evropské peníze. Celý proces je složitější, ale to vás trápit nemusí, protože my se o všechno postaráme.

Podávat žádosti mohou majitelé bytových domů do 30.11.2017, u projektů s celkovými způsobilými výdaji do 5 mil. Kč je doba realizace do 30. 9. 2019, u projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 5 mil. Kč do 30. 9. 2020.

Dotace je směřována na zateplení bytových domů včetně řešení zdrojů vytápění, výroby teplé užitkové vody, případnou instalaci solárních či fotovoltaických systémů. Výše dotace může dosáhnout až 40% z doložených uznatelných nákladů.

Vypsaný dotační titul je pravděpodobně poslední možnost tzv. přímé dotace, v dalších kolech se očekává, že dotace budou poskytnuty jen formou finančního nástroje – úvěru.

Kdo může o dotaci požádat?

Majitelé bytového domu sdruženi ve Společenství vlastníků, majitelem může být ale i bytové družstvo, obec nebo firma.

Na co lze dotaci čerpat

 • Zateplení střechy, podlahy, obvodových stěn domu, stropu nad suterénem nebo pod půdou, stěn mezi obytným a nevytápěným prostorem;
 • Výměna starých oken a dveří za nová;
 • Nový zdroj tepla, solární kolektory, rekuperační jednotky;

Co musíte splnit?

 • Ušetřit min. 20% celkové dodané energie a splnit požadované vlastnosti konstrukcí bytového domu. Podle celkové úspory a dosažené energetické třídy je výše dotace 30% nebo 40% z uznatelných nákladů;
  • Dotace ve výši 30% se vyplácí při dosažení min. úspory 30% energie a dosažení štítku bytového domu minimálně v kategorii “C” anebo dosažení úspor 20%, ale pak jsou zpřísněny požadavky na sílu izolantu nosných konstrukcí;
  • Dotace ve výši 40% se vyplácí při dosažení min. úspory 40% energie a dosažení štítku bytového domu minimálně v kategorii “B”;
 • Způsobilé výdaje musí být v rozmezí 300 tisíc – 90 mil. Kč;
 • S realizací se musí začít až po podání žádosti a provedení výběrového řízení;
 • Poslední termín pro podání žádosti o dotaci je 30. 11. 2017;

Vyplatí se bytový dům zateplit – několik argumentů pro:

 • Zateplením fasády, střechy, suterénu uspoříte ročně 40-50 % nákladů na vytápění;
 • Výměnou oken a balkonových dveří či vstupních vchodových dveří snížíte energetickou náročnost domu o dalších 12-20 %;
 • Náhradou vstupních dveří za nové zabezpečíte dům před nechtěnými návštěvníky;
 • Výměnou starých balkonů či úpravou lodžií a jejich zasklením získáte nové možnosti využití;
 • Instalace solárních či fotovoltaických panelů dává možnost čerpat sluneční energii zcela neomezeně a zdarma;
 • Revitalizace bytového domu zvyšuje kvalitu bydlení, hodnota domu i bytů na trhu realit vzrůstá - váš bytový dům bude vypadat dobře a dalších 30-50 let bude sloužit pouze za nutné náklady na údržbu;
 • Revitalizací vrátíte vašemu bytovému domu život. Sobě ušetříte nemalé peníze.
 • Panelový bytový dům s 50 bytovými jednotkami mívá rozpočet kolem 4 – 5 miliónů korun, dotace je 1,2 – 1,5 milionu korun;

Zaměřujeme se na projekty, které řeší:

- výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů

- zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah

- výměnu neekologických kotlů za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, nebo plynový kondenzační kotel

- pořízení domácí fotovoltaické elektrárny, propojené s distribuční soustavou

- zachytávání a hospodaření s dešťovou vodou a systémy na využití odpadní vody

- na výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích, patřících k bytovému domu

- pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů, nebo tepelného čerpadla

- venkovní stínicí techniku (žaluzie, předokenní rolety atp.) ke snížení tepelné zátěže místnosti uvnitř budovy

- systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (větrání s rekuperací)

- výstavbu zelených střech

- využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení soustavy

- pořízení a instalaci dobíjecích stanic v bytových domech pro elektromobily

- projektovou přípravu, energetické hodnocení, odborný technický dozor a měření průvzdušnosti obálky budovy


Reference některých projektů:

Reference