NAŠE SLUŽBY


Dotační programy pro podnikatelské subjekty poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím Agentury pro podnikání a inovace (API)

Naše činnost zahrnuje:

  • Zpracování stavební projektové dokumentace
  • Vypracování energetického posudku
  • Výběrová řízení na dodavatele prací
  • Elektronické podání předběžné a plné žádosti,
  • Pomoc při administraci projektu

Zaměřujeme se na projekty, které řeší:

- rekonstrukce podnikatelských prostor (rekonstrukce starých nemovitostí, tzv. brownfieldů na výrobní haly či jiné podnikatelské nemovitosti)

- snížení energetické náročnosti průmyslových areálů i jednotlivých budov (pořízení šetrnějších strojů, zateplení budov, výměny oken výměna osvětlení za úsporné LED, výměna zdrojů vytápění).

- instalace fotovoltaické elektrárny pro vlastní spotřebu

- nákup nevýrobních, ale i výrobních energeticky úspornějších strojů

- nákup hardwaru a softwaru pro zvýšení úrovně digitalizace nebo automatizace ve firmě (automatizovat výrobu, digitalizovat data, zvýšit kyberbezpečnost, propojit řízení procesů či jinak zefektivnit chod firmy)

- koupi elektromobilů


Reference některých projektů:

Reference