NAŠE SLUŽBY


Dotace pro veřejné budovy poskytuje Ministerstvo životního prostředí v OPŽP (Operační program životní prostředí)


Naše projekty jsou zaměřeny na:

- zateplení obvodového pláště budovy

- výměnu a renovaci otvorových výplní

- realizaci opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání)

- realizaci systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla

- realizaci systémů využívajících odpadní teplo

- výměna zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn

- výstavba nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu

- samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody, instalace solárně – termických kolektorů, instalace fotovoltaických systémů

- na nákup, instalaci a zprovoznění zařízení DČOV (soustavy domovních čistíren odpadních vod)


Reference některých projektů:

Reference