NAŠE SLUŽBYPodnikový servis


Každá společnost, ať už podniká v čemkoli, musí plnit legislativní povinnosti nařízené státem nebo doporučené výrobcem technického zařízení. Pro někoho může být problém se vůbec zorientovat, jiného to jen zatěžuje a odvádí od samotného jádra podnikání. Často se plnění těchto povinností řeší rozdělením mezi víc zaměstnanců, kdy jeden má na starosti povinná školení, druhý nezbytné revize jedněch zařízení a jiný zase oněch zařízení. Občas se zaměstnanec vymění a na něco se na chvíli zapomene.

Toto zaměstnanci nejčastěji zajišťují různými dodavateli, kteří se věnují jedné nebo dvěma jmenovaným oblastem. Pak tedy společnost postupně volá, vždy v patřičném čase, toho či onoho dodavatele a ve společnosti je jeden nebo více zaměstnanců, kteří tyto potřeby musí stále monitorovat.

Naše nabídka spočívá v kompletním zajištění všech takovýchto povinností. Na úvodu spolupráce provedeme vstupní audit, z nějž vyplyne, co a v jakých periodách je třeba plnit, aby byla vaše společnost v souladu s legislativou nebo požadavky stanovené na daná zařízení. Poté nastavíme systém evidence a plánování pro dané činnosti a v patřičném čase vše provádíme, aniž by nás musel někdo vyzývat. Vy nám jen hlásíte změny ve společnosti, jako přijetí nového zaměstnance, nákup nového zařízení apod. o zbytek se postaráme. Velkou výhodou takové spolupráce je, že na vše máte jediného dodavatele, který odpovídá za vše komplexně a ne jen částečně, jako je tomu u více dodavatelů.

Všechny evidence, plány a záznamy vedeme fyzicky u vás, u nás jsou v elektronické podobě. Takže pokud k vám zavítá kontrola některého z orgánu státní správy, najdou všechny originály na místě. Samozřejmě, že když nás vyzvete, budeme vás v průběhu kontroly zastupovat a jednání za vás obstaráme.