Nová zelená úsporám
Nová zelená úsporám

Oblasti podpory programu

Oblasti podpory rodinných domů se dělí do tří skupin(A, B a C), v rámci jedné žádosti lze žádat o jednu oblast nebo kombinaci (A+C, B+C). Není možné usilovat o prostředky ze všech skupin v jedné žádosti.

Oblast A - Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

 • zateplení obvodových stěn a podlah nad exteriérem (maximální příspěvek 500 – 800 Kč/m2)
 • výměna dveří (2 100 – 3 800 Kč/m2)
 • výměna oken (2 100 – 3 800 Kč/m2)
 • zateplení střechy (500 – 800 Kč/m2)
 • zateplení stropu (330 – 550 Kč/m2)
 • zateplení podlahy (500 – 800 Kč/m2)
 • zateplení podlahy na terénu (700 – 1 200 Kč/m2)
 • podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru (15% z přiznané částky na podporu v oblasti A, ne však více jak 25 000Kč)

Oblast B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 • výstavba nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (fixní dotace 300 000 Kč,
  u staveb s důrazem na OZE 450 000 Kč
 • podpora na zpracování odborného posudku, zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy a na odborný technický dozor nad prováděním stavby (maximální příspěvek 35 000Kč)

Oblast C - Efektivní využití zdrojů energie

 • výměna neekologického zdroje tepla (kotel na uhlí, koks, brikety…) za efektivní a ekologicky šetrné zdroje - kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel (40 000 -100 000 Kč)
 • výměna neekologického zdroje tepla za napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE - obnovitelných zdrojů energie (30 000 - 40 000 Kč)
 • výměna elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem (60 000 - 100 000 Kč)
 • instalace solárních termických systémů (35 000 - 100 000 Kč)
 • instalace fotovoltaických systémů (35 000 - 100 000 Kč)
 • instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
  (75 000 -100 000 Kč)
 • pořízení kotle na uhlí
 • pořízení kotle na uhlí a biomasu
 • podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy
  (15% z přiznané částky na podporu v oblasti C, ne však více jak 5 000Kč)