Poradenství v oblasti systémů řízení

Systémy řízení

V oblasti systémů řízení se specializujeme na ty nejčastěji využívané, do nichž patří:

Systém řízení kvality (QMS) iso 9001

Vhodné pro obor: Všechny typy výrobních a nevýrobních společností a různých organizací (školy, obce, města, nemocnice).
Popis: Univerzální systém zahrnující základní pravidla pro fungování úspěšných organizací.
Přínos: Nastavení pravidel a řádu organizace, zvýšení přehlednosti a dohledatelnosti informací.

Systém řízení životního prostředí (EMS) iso 14001

Vhodné pro obor: Výrobní společnosti se zvýšeným dopadem na životní prostředí.
Popis: Systém zaměřený na plnění legislativních požadavků a snižování dopadů na životní prostředí.
Přínos: Předcházení vzniku nežádoucích situací, vztahujících se k okolnímu prostředí, minimalizace problémů při kontrolách dozorových orgánů.

Systém řízení bezpečnosti práce (BOZP) ohsas 18001

Vhodné pro obor: Pro všechny typy výrobních společností.
Popis: Systém zaměřený na plnění legislativních požadavků v oblasti BOZP.
Přínos: Předcházení vzniku nežádoucích situací, vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, minimalizace vzniku úrazů a nehod.

Systém řízení kvality pro automobilový průmysl iso/ts 16949

Vhodné pro obor: Společnosti zajišťující sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů pro automobilový průmysl.
Popis: Systém řízení kvality pro automobilový průmysl s vyššími nároky.
Přínos: Možnost splnění podmínek pro dodavatele do automobilového průmyslu.

Systém bezpečnosti informací iso 27001

Vhodné pro obor: Společnosti se zvýšenými nároky na zajištění bezpečnosti informací.
Popis: Vytvoření systému zajišťující minimalizaci ztráty a zneužití informací.
Přínos: Zdokonalení stávajícího systému o zajištění bezpečnosti informací.

Systém řízení kvality VE zdravotnických laboratořích iso 15189

Vhodné pro obor: Zdravotnické laboratoře
Popis: Systém zahrnující základní pravidla pro zdravotnické laboratoře, který lze akreditovat.
Přínos: Nastavení pravidel ve zdravotnických laboratořích s důrazem na kvalitu vydávaného výsledku vyšetření. Zajištění plnění stále se zvyšujících nároků na zdravotnické laboratoře.

Systém řízení kvality pro zkušební laboratoře iso 17025

Vhodné pro obor: Všechny typy zkušebních a kalibračních laboratoří.
Popis: Systém zahrnující základní pravidla pro zkušební a kalibrační laboratoře, který lze akreditovat.
Přínos: Nastavení pravidel ve zkušebních a kalibračních laboratoří s důrazem na kvalitu výstupu laboratoře. Prokázaná schopnost plnit kvalitativní požadavky na prováděné služby.

Systém řízení překladatelských služeb (překladatelská norma) iso 15038

Vhodné pro obor: Překladatelské agentury.
Popis: Systém řízení kvality pro překlady do cizích jazyků.
Přínos: Prokázaná schopnost plnit požadovanou úroveň překladu.

Systém fsc

Vhodné pro obor: Výrobní společnosti v řetězci zpracovatelů (spotřebitelů) dřeva.
Popis: Systém řízení kvality pro dřevozpracující průmysl.
Přínos: Prokázaná záruka, že dřevo, či produkt ze dřeva pochází z šetrně obhospodařovaného lesa.