Veřejné budovy

Informace k programu

Prioritní osa 5: Energetické úspory

Specifický cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Cílem je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách.

Zahájení příjmu žádostí: 3.dubna 2017

Ukončení příjmu žádostí: 29.září 2017

Celková plánovaná alokace: 7 500 000 000 Kč