Poradenství v oblasti systémů řízení

Zavedení systému

Prvním předpokladem pro úspěšné zavedení systému řízení je znalost požadavků příslušné normy. Pokud touto znalostí nedisponujete, je vhodné se obrátit na odborníky se zkušenostmi v daném oboru.

Naše společnost je schopna zavést systém řízení, který se opírá o požadavky daných norem. Zavedení probíhá formou pracovních schůzek u zákazníka, na nichž jsou řešeny jednotlivé prvky norem. Průměrná doba zavedení se pohybuje od tří do šesti měsíců.

Cílem není zavést obecný systém řízení, ale vytvořit specifický systém vhodný pro Vaši společnost. Každé zavedení systému je chápáno jako nový projekt a ne jako rutinní záležitost.